Kredyt czy pożyczka? Warto znać różnicę

Rozmyślając o dodatkowym wsparciu finansowym, nie zastanawiamy się nad tym, czy będzie to kredyt, czy pożyczka. Dla większości z nas są to terminy synonimiczne. Okazuje się, że błąd, gdyż za każdym z pojęć kryje się oddzielna ustawa, a co za tym idzie prawa i obowiązki potencjalnego klienta.

Kredyt jest to pisemna umowa zawarta pomiędzy bankiem, a kredytobiorcą. Na jej mocy bank zobowiązuje się do przekazania kredytobiorcy, określonej sumy pieniędzy na określony cel i okres czasu. Ze swej strony kredytobiorca zobowiązuje się do przeznaczenia otrzymanej kwoty na wcześniej zdeklarowany cel, a następnie zwrócenia całej kwoty w określonym terminie, wraz z wynagrodzeniem, czyli odsetkami. W tym wypadku to bank generalnie jest stroną dominującą – podejmuje decyzje o przyznaniu kredytu, ustala wszelkie warunki umowy oraz ma prawo kontroli wydatkowania pożyczonych pieniędzy przez kredytobiorcę. Istnieje przynajmniej kilka rodzajów kredytów, które różnią się przede wszystkim: okresem kredytowania, celem oraz wysokością kwoty do jakiej można je uzyskać. Wybór zależy od naszych potrzeb i preferencji. Najogólniej dzielimy kredyty na kredyty gospodarcze udzielane są osobom, które potrzebują środków na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Wśród nich możemy z kolei wyróżnić:

 • kredyty obrotowe – przedsiębiorstwa zaciągają je w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącą działalnością (może to być przykładowo zakup towarów). Z reguły są to kredyty krótkoterminowe, czyli do 1 roku. Jednak banki udzielają ich również na okres dłuższy;
 • kredyty inwestycyjne – przedsiębiorstwo zaciąga je na pokrycie wydatków związanych z działaniami mającymi na celu zwiększenie wartości majątku trwałego (inwestycje). Są to przeważnie kredyty długoterminowe i zaciągane na większe sumy pieniędzy;
 • kredyty konsumpcyjne – udzielany jest osobom fizycznym na jakiś określony cel, jak np.: zakup komputera. Ze względu na konkretny cel przeznaczenia zaciągniętych pieniędzy możemy przykładowo wyróżnić:
  • kredyty mieszkaniowe;
  • kredyty samochodowe;
 • typowy kredyt konsumpcyjny (na zaspokojenie doraźnych potrzeb).

Natomiast ze względu na okres kredytowania wyróżniamy:

 • kredyty krótkoterminowe – z terminem spłaty do 1 roku;
 • kredyty średnioterminowe – z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat;
 • kredyty długoterminowe – z terminem spłaty powyżej 3 lat.

Pożyczka natomiast jest produktem finansowym, który zakłada przekazanie pieniędzy pożyczkobiorcy przez instytucje finansową. Nie jest konieczne w tym wypadku podanie celu, na jaki chcemy spożytkować pieniądze. Znaczenie ma jedynie wysokość kwoty, o jaką się ubiegamy. W założeniu pożyczka jest łatwiejsza do uzyskania niż jakikolwiek rodzaj kredytu. Pożyczka pozwala również na szybsze uzyskanie potrzebnych środków pieniężnych, gdyż formalności w tym wypadku są często ograniczone do minimum. Jest to niezwykle istotne, gdy pieniądze są nam potrzebne od zaraz i nie chcemy czekać aż załatwione zostaną wszystkie skomplikowane formalności. W celu uzyskania pożyczki często wystarczy jednie okazanie dowodu osobistego i jakiegoś drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Pożyczka jest produktem finansowym, który może być sprzedawany zarówno przez banki, jak i przez inne instytucje finansowe. W związku z tym oferta pożyczek dostępnych na rynku jest niezwykle bogata. Poszczególne propozycje różnią się wysokością oprocentowania, długością okresu spłaty, dodatkowymi kosztami oraz szeregiem innych warunków. W związku z tym znalezienie najkorzystniejszej opcji wymaga porównania wielu ofert na co większość z nas nie ma po prostu czasu. Z drugiej strony wybór pierwszej lepszej pożyczki również nie jest z pewnością najlepszym rozwiązaniem. Może się zdarzyć, że będziemy mieli szczęście i trafimy na niezwykle korzystną ofertę. Jednak końcowy efekt w wielu wypadkach to wysokie odsetki i inne opłaty dodatkowe albo szereg innych niekorzystnych warunków, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Z Ekspertami firmy Biznes po ludzku unikniesz tych nieprzyjemności i zaoszczędzisz swój czas.

Zapraszamy do kontaktu.
Biznes po ludzku s.c.