Niepewna przyszłość na emeryturze

Niepewna przyszłość na emeryturze

Ostatnio coraz częściej słyszymy niepokojące informacje na temat systemu emerytalnego w Polsce. Problem ten jest popularny w mediach ze względu na sytuację demograficzną jaką obecnie mamy w kraju. Wszystkie składki do ZUS, które regularnie płacimy, wypłacane są obecnym emerytom. Problem narasta, ponadto piramida demograficzna  wskazuje, że może brakować młodych ludzi, którzy w przyszłości będą pracowali na nasze emerytury.

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym 1 sierpnia raporcie ostrzega, że przyjęta obecnie reforma emerytalna nie rozwiąże największego problemu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – jego deficyt będzie rósł, a w dłuższej perspektywie, bez wsparcia budżetowego, zabraknie środków na wypłaty emerytur. Z raportu NIK wynika, że według symulacji wykonanych w ZUS, realizacja przyjętych rozwiązań względem systemu emerytalnego (wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia, nie rozwiąże wystarczająco problemu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nadal wzrasta…

Pomimo przewidywanego zwiększenia wpływów z tytułu składek oraz wydłużenia wieku emerytalnego do 67 roku życia,  przewidywany jest dalszy wzrost deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.Wydatki na świadczenia emerytalno-rentowe stanowią jedną z najważniejszych pozycji w systemie polskich finansów publicznych, zarówno ze względu na ich wielkość, jak i znaczenie społeczne. Odprowadzane przez osoby aktywne zawodowo składki nie są w stanie pokryć bieżących wypłat. Powstały w ten sposób deficyt pokrywany jest z budżetu państwa i stanowi obecnie poważne obciążenie dla finansów publicznych.Obecnie w budżecie ZUS brakuje ok. 50-60 mld złotych rocznie na wypłaty emerytur (brakujące pieniądze są wypłacane z budżetu państwa). Wariant realistyczny przewiduje deficyt rzędu 124 mld złotych za 47 lat. Pesymistyczny wariant przewiduje, że w kasie ZUS-u zabraknie aż 166 mld złotych.

Powinniśmy sobie uświadomić, jakie będą konsekwencje, jeśli nie będziemy indywidualnie oszczędzali na emeryturę. Zakładając, że za 20 lat będziemy musieli się utrzymać na emeryturze za bardzo niewielką kwotę, możemy się spodziewać znacznie obniżonego standardu życia. Według danych ZUS, średnia emerytura w Polsce to dziś 1200 zł netto. Należy zadać sobie pytanie, czy można żyć spokojnie za tak niewielką kwotę? Czy wystarczy nam na pokrycie podstawowych wydatków (jedzenie, leki, mieszkanie)?

Dlatego oszczędzanie warto zacząć jak najwcześniej. Jeśli zaczniemy oszczędzać na 30 lat przed emeryturą, to by odłożyć nieco ponad 300 tys. zł, wystarczy wysupłać po 400 zł miesięcznie. Powyższa kalkulacja sprawdzi się przy założeniu, że co roku nasze oszczędności same wypracują co najmniej 5 proc zysku. Działa tutaj mechanizm zwany procentem składanym. Inwestowany ponownie zysk wypracowany już przez nasze oszczędności powoduje, że rosną one tym szybciej, im dłużej odkładamy . Nawet osoby zarabiające skromnie, ale regularnie oszczędzające w długim okresie czasu, mogą odłożyć całkiem sporą sumę.

Jaka przyszłość czeka kolejne pokolenia emerytów?

Większość Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że ich emerytury będą niskie, ale jednocześnie nie potrafi się zmobilizować do oszczędzania. Bieżące wydatki są w ich świadomości ważniejsze, a przejście na emeryturę pozostaje czysto abstrakcyjnym wydarzeniem. Co czeka przyszłych emerytów, czyli osób w wieku produkcyjnym? Jaka będzie przyszłość  pracujących na umowie zlecenie? Jakich emerytur mogą spodziewać się osoby które nie pracowały przez rok, dwa lata?  Co powinni zrobić  samozatrudnieni przedsiębiorcy którzy odprowadzali do ZUS tylko minimalnie obowiązkowe składki? Niestety wyżej wymienione grupy pracujących będą w najgorszej sytuacji – doczekają się na emeryturze biedy na granicy ubóstwa. Polacy wciąż żyją mrzonką, że pracując przez zaledwie 30 lat przy odrobinie szczęścia uda się wypracować przyzwoitą emeryturę. Kolejne lata mogą okazać się  bolesną terapią szokową. W jaki sposób zabezpieczyć przyszłą emeryturę? Wyjście jest tylko jedno – należy samodzielnie odkładać, oszczędzać i inwestować. Tylko to co samodzielnie uzbieramy pomoże nam  zapewnić  bezpieczeństwo na starość. Nasuwa się pytanie w jaki sposób oszczędzać? Ofert na rynku finansowym przecież nie brakuje… Zapraszamy do zapoznania z kolejnym artykułem, w którym poruszona zostanie tematyka inwestowania w stabilne instrumenty rynku finansowego, które zapewnią nam stabilną emeryturę.

Karolina Bredow

Doradca kredytowy / Biznes po ludzku s.c.